Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Kapillärbrytande fuktspärrsremsa som används mot uppstigande markfukt under väggar

Isola Murfolie är en stark folieremsa producerad av recirkulerad “återanvänd” polyetylen.Den hindrar även uppkommande radongas.

Isola Murfolie

400 mm 25 m
FINFO nr: 7616682
Varunr: 551225
fuktspärr under innerväggar i Platon Golv
  • Säkert fuktskydd
  • Enkel montering
  • Recirkulerat material
  • Klarar stora belastningar
Kapillärbrytande fuktspärrsremsa som används mot uppstigande markfukt under väggar

Isola Murfolie är en stark folieremsa producerad av recirkulerad “återanvänd” polyetylen.Den hindrar även uppkommande radongas.

Användningsområde

Kan används både till vertikala och horisontala konstruktioner, som skiljeskikt mellan fuktkänsliga organiska material och fuktig betong/murverk. Isola Murfolie hindrar kapillärtransport och fungerar också som radonspärr.

Produktinformation

Svanen:Produkten finns listad i databasen för byggmaterialprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Byggvarubedömningen:Ej registrerad
Bredd:400 mm
Längd:25 m
Tjocklek:0,3 mm
Vikt pr. m2:275 g
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
Vattentäthet:EN 1931Godkänd
Flexibilitet:EN 495-5-25 °C
Resistens mot kemisk påverkan:EN 1847Godkänd
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Vattentäthet efter åldring:EN 1931Godkänd
Före utläggning ska underlaget vara rengjort samt att skarpa vassa kanter och ojämnheter justerats så att folien inte perforeras. Murfolien läggs med överlapp på minst 10 cm som tätas med Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband. Vid tätning av hörn, rörgenomföringar används även här Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband

Produktöversikt

400 mm

Tillbehör till