Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Spärrskikt för varma sidan i tak och väggkonstruktioner
Visa mer

Luft och ångspärr

12,5 m
FINFO nr: 4526803
Varunr: 551104
Spärrskikt
  • Komplett ångspärrsystem med anpassat Tejp system för rätt funktion
  • Bra åldringsbeständighet
  • 100 % ren polyetylen – återvinningsbar
  • P-Märkt
  • Återvinningsbar
12,5 m
25 m
Spärrskikt för varma sidan i tak och väggkonstruktioner
Visa mer

Användningsområde

Isola Luft- och Ångspärr används invändig i isolerade tak- och väggkonstruktioner. Montering ska göras direkt efter att konstruktionen är isolerad och helst innan uppvärmning av bygget startar.

Produktinformation

Bredd:2,7 m
Längd:12,5 m
Material:PE folie
Vikt (pr enhet):6,5 kg
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 1931≥ 40 m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-225 ± 5 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-225 ± 5 N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-2≥ 300 %
Brottöjning CMD:EN 12311-2≥ 300 %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-2Godkjent %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12311-2≥ 60 N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12311-2≥ 60 N
Fläkhållfasthet:EN 12317-2Bestått N
Farliga ämnen:Ingen
Motståndspåverkan:EN 12691Godkjent
Isola Luft- och Ångspärr ska monteras med överlapp klämda skarvar och övergångar. Skarvarna ska förseglas med Isola Ångspärrtejp PE eller Flex.Vid genomföringar används Isola Rörmanschetter alt. FlexWrap 60 Tejp. Vi rekommenderar infälld montering i vägg och tak så att ett installationsskikt kan erhållas, det förenklar arbetet och antalet genomföringar genom duken reduceras.

Produktöversikt

12,5 m

  • Längd: 12,5 m

25 m

  • Längd: 25 m