Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Intelligent ångspärr med variabelt ångmotstånd
Visa mer

AirGuard Smart2

FINFO nr: 2047331
Varunr: 537146
Fuktadaptiv ångspärr för tak, väggar och golv
  • Variabelt vattenångmotstånd
  • Sd-värde från 0,2 till 35 meter
  • Reglerar fukthalten i tak och väggar
  • Modullinjer för effektiv montering
  • Alkali- och åldersbeständig
Intelligent ångspärr med variabelt ångmotstånd
Visa mer

Användningsområde

Används för luft- och ångtätning av tak-, vägg- och golvkonstruktioner i normalt torra byggnader. Det krävs att konstruktionen är kompakt och att alla hålrum isolerats helt samt att den invändiga beklädnaden har lågt ångmotstånd. OBS! AirGuard Smart 2 ska inte användas i lokaler med hög temperatur och luftfuktighet som simhallar, badrum och liknande. Se även SINTEF tekniskt godkännande 20321.

Produktinformation

Bredd:1,5 m
Längd:50 m
Material:HDPE med coating
Variabelt ånggenomgångsmotstånd (sd):0,2 ,..35 m
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 193113 ± 5 m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-2380 (min: 320) N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-2380 (min: 330) N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-217 (min: 12) %
Brottöjning CMD:EN 12311-220 (min: 14) %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-2Godkänd %
Brottöjning efter åldring CMD:EN 12311-2Godkänd %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12311-270 (min: 45) N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12311-265 (min: 40) N
Fläkhållfasthet:EN 12317-2280 (N/5cm) N
Täthet av vattenflödeshastighet:EN 19313,16E-08 (min, 5,14E-08, max. 2,28E-08) kg / (m² s)
Resistens mot kemisk påverkan:EN 12311-2Godkänd (alkaliepåverkan)
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligIngen
Monteras direkt på insidan av regelverksväggen eller på den varma sidan av den isolerade takkonstruktionen. Ångspärren monteras med klämläkt och den omönstrade sidan vänd in mot isoleringen. Till fogar, genomföringar och försegling av andra byggnadsmaterial används Tyvek**®**-tejp, rörmanschett samt tejp- och fästmedel för murbruk och betong.