Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Magasinerar och dränerar vatten från sedumtak och andra gröna takkonstruktioner.
Visa mer

Platon DE25 Xtra

FINFO nr: 8281005
Varunr: 404204
Magasinerar och dränerar vatten i sedumtak, gångbara tak och andra gröna takkonstruktioner
  • Magasinerar 8,4 l vatten/m2
  • Effektiv dränering
  • Skyddar underliggande skikt
  • Kan monteras med eller utan överlapp
  • Återvunnen råvara
Magasinerar och dränerar vatten från sedumtak och andra gröna takkonstruktioner.
Visa mer

Användningsområde

Används till vattenmagasinering och dränering av gröna tak, tak med gångtrafik eller liknande takkonstruktioner. Produkten kan också användas som underlag för plattor och marksten genom att fylla kopparna med singel eller annat lämpligt fyllnadsmaterial.

Produktinformation

Bredd:1,132 m
Knopphöjd:21 mm
Längd:2,255 m
Material:HDPE
Tjocklek:1 mm
Vikt (pr enhet):2,808 kg
Tryckhållfasthet:EN lSO 25619-2123 kPa
Vattenlagringskapacitet:8,4 l/m²
Kontaktyta mot takmembran:36 %
Fyllnadsvolym:10,3 l/m²
Flödeskapacitet i planet rigid/rigid (i = 0,01):EN ISO 129580,49 l/(m·s)
Flödeskapacitet i planet rigid/rigid (i = 0,02):EN ISO 129580,70 -0,3 l/(m·s)
Flödeskapacitet i planet rigid/rigid (i = 0,05):EN ISO 129581,13 -0,4 l/(m·s)
Maximal öppentid:EN ISO 122242 Weeks
Flödeskapacitet i planet rigid/rigid (i = 1,0):EN ISO 129585,39 -1 l/(m·s)
Draghållfasthet (d), längdriktning:EN-ISO 103196,88 -1 kN/m
Draghållfasthet (d), tvärriktning:EN-ISO 103197,30 -1 kN/m
Brottöjning MD:EN-ISO 1031974 ± 10 %
Brottöjning CMD:EN-ISO 1031978 ± 10 %
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Plattorna monteras horisontellt ofta direkt mot ett rotbeständigt underlag. Där takmembranet inte är rotbeständigt ska det först läggas ett godkänt rotskydd. Vissa undantag kan förekomma vid tunna sedum/mosstak med jorddjup < 50 mm. Plattorna läggs antingen kant i kant eller med ett överlapp. Plattorna kan enkelt tillpassas och kapas med lämplig kniv eller kraftig sax. När Platon DE25 Xtra används under betongplattor och marksten måste knopparna fyllas med anpassat fyllnadsmaterial.