Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Underlagstäckning med klisterkant som säkert skyddar taket
Visa mer

Isola Isostark YEP 2500

FINFO nr: 4700621
Varunr: 524031
Underlagstäckning /vattenavledande skikt av byggpapp
  • Mindre antal längsgående skarvvåder på taket
  • Snabb montering
  • Kan användas under olika typer av ytmaterial inkl. bandtäckt plåt
  • 4 mån öppentid före yttäckning monteras
  • Producerad för vårt nordiska klimat
Underlagstäckning med klisterkant som säkert skyddar taket
Visa mer

Användningsområde

Isola Isostark ska alltid användas på fasta trätak, vanligtvis råspont. Under tätskikt exempelvis Isola Selvbygger 3° , Isola Top 6° och takshingel. Vattenavledande skikt av byggpapp för betong-, tegelpannor, läktad takplåt. Isostark kan även användas under plan plåt / bandtäckning. Produkten uppfyller kraven enligt AMA Hus JSB.

Produktinformation

Bredd:1 m
Längd:10,5 m
Material:Asfalt
Vikt (pr enhet):26 kg
Vikt pr. m2:2,5 kg
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1620 ± 15% N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1600 ± 15% N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-140 ± 5 %
Brottöjning CMD:EN 12311-145 ± 5 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1180 ± 25% N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1180 ± 25% N
Flexibilitet:EN 1109-20 °C
Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Produkten kan monteras på nya trätak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal täckning skärs upp och spikas jämt. Isola Isoklister skall alltid användas i tvärskarvar och Isola Fogmassa vid detaljer. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. Yttäckningen ska läggas inom 4 månader, men generellt rekommenderar vi alltid att yttertäckningen monteras så snabbt som möjligt, sker inte detta omg. ska ströläkt monteras för att säkra mot vindlaster.