Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Filtbelagd underlagsduk med kombistam och dubbla klisterkanter för montering på fasta trätak.
Visa mer

Isola D-Projekt Xtra (YEP 800)

FINFO nr: 6242207
Varunr: 525035
Asfaltbaserad filtbelagd underlagsduk för tak
  • Stor andel kvalitativ TPE Bitumen
  • Stomme av både Polyester/Glasfiber för bättre egenskaper
  • Hög skarvtäthet genom dubbla klisterkanter
  • Exponeringstid 2 månader
  • Producerad för vårt nordiska klimat
Filtbelagd underlagsduk med kombistam och dubbla klisterkanter för montering på fasta trätak.
Visa mer

Användningsområde

Isola D-projekt Xtra är en underlagsduk för montering under självklistrande tätskikt, takshingel, samt läktade

konstruktioner med takpannor och takplåt. Ska taket stå otäckt lång tid rekommenderar vi även att montera Isola Butylband under ströläkten för att förstärka tätheten runt spikpunkter. Produkten skall inte användas under svetsade tätskikt.

Produktinformation

Bredd:1 m
Längd:25 m
Material:Asfalt
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1700±20% N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1500±20% N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-14±2 %
Brottöjning CMD:EN 12311-14±2 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1260±20% N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1260±20% N
Flexibilitet:EN 1109-20 °C
Isola D-projekt Xtra ska monteras på fasta trätak av råspont eller skivmaterial. Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning som följer detaljanvisningar i AMA Hus. Infästning kan utföras med spikning genom båda lagren, vi rekommenderar i första hand dold infästning. Vid taklutning under 14° ska alltid dold infästning utföras. Vid dold infästning ska läkt monteras i direkt anslutning. Dold infästning utförs med spikning, förslagsvis varmförzinkad pappspik minst 2,5x25 mm. eller med klammer i det undre lagret. Klammer skall vara korrosionsskyddad eller rostfri motsvarande Rapid 140/10, klamring skall utföras i dubbla rader. Vid plåttak skall infästningsraderna vid synlig infästning med pappspik förseglas genom montering av Isola Underlagstejp. Tvärgående skarvar skall klistras med Isola Isoklister eller Isola Takfogmassa. Dessa produkter används även vid anslutningar till fotplåtsbeslag och övriga genomföringar. Vid monteringstemperaturer som understiger +5°C bör skarvar/överlägg försiktigt värmas för att säkerställa en optimal sammanklistring.