Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Diffusionsöppen armerad underlagsduk med fuktsäker Tyvek® membran, dubbla klisterkanter för bästa täthet och funktion.
Visa mer

Tyvek® Supro Grid Xtra underlagstak

FINFO nr: 5529337
Varunr: 564123
Diffusionsöppen underlagsduk för isolerade tak ner till 14° taklutning.
  • Stark och rivsäker
  • Självklistrande skarvar
  • Åldringsbeständig
Diffusionsöppen armerad underlagsduk med fuktsäker Tyvek® membran, dubbla klisterkanter för bästa täthet och funktion.
Visa mer

Användningsområde

Isola Tyvek® Supro Grid Xtra är en frihängande underlagsduk för lätt underlagstak med takkonstruktioner >14°. Produkten används både till nya byggnader och vid takrenoveringar. Produkten kan även monteras direkt på fasta trätak, men här rekommenderas särskilt Isola Tyvek® Supro.

Produktinformation

Svanen:Produkten finns listad i databasen för byggmaterialprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Bredd:1,5 m
Längd:50 m
Material:PP och PE
Vikt (pr enhet):15,2 kg
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN ISO 12572 (C)0,03 ( min 0,01, max 0,05) m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1500 (Min: 410, Max: 590) N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1530 (Min: 440, Max: 620) N/50 mm
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning:EN 12311-195 %
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning:EN 12311-195 %
Brottöjning MD:EN 12311-116 (Min: 12, Max: 20) %
Brottöjning CMD:EN 12311-121 (Min: 15, Max: 27) %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-195 %
Brottöjning efter åldring CMD:EN 12311-195 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1370 (Min: 290, Max: 450) N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1340 (min 270, max 410) N
Flexibilitet:EN 1109-40 °C
Vattentäthet efter åldring:EN 1928 (A)W1
E: Brandklass E: På mineralull och träd
Isola Tyvek® Supro Grid Xtra monteras horisontellt med takfoten frihängande över takstolarna. När läkten är monterad ska Isola Dukspännare användas för att undvika blafferljud. Under ströläkt rekommenderas alltid att butylband används för att öka tätheten i spikpunkterna.