Högkvalitativ kraftig underlagsduk med dubbla klisterkanter, särskilt lämplig för tak med planplåt/bandtäckning.
Visa mer

Isola Isosteel, YEP 1800

FINFO nr: 6663852

Varunummer: 525045

Asfaltbaserad filtbelagd Underlagsduk för fasta trätak

 • Hög kvalitet genom kombistam Polyester/Glasfiber
 • Exponeringstid: 12 månader
 • Ner till 3 graders taklutning
 • Sandfri och försänkt skarvkant
 • Producerad för vårt nordiska klimat

  Högkvalitativ kraftig underlagsduk med dubbla klisterkanter, särskilt lämplig för tak med planplåt/bandtäckning.
  Visa mer

  Användningsområde

  Isola Isosteel YEP 1800 är särskilt anpassad underlagsduk för montering under planplåt/ bandtäckning, men lämpar sig även som underlag till strängpressad lertegel, skiffer, takshingel samt till betongtakpannor och läktad plåt vid krävande miljöer. Isola Isosteel kan användas ned till 3° taklutning och har fri exponering i max 12 månader. Generellt rekommenderar vi dock alltid att montera primärtäckningen så snabbt som möjligt. Produkten skall inte användas under svetsade tätskikt.

  Produktinformation

  Bredd:1 m
  Längd:12 m
  Material:Asfalt
  Brottöjning CMD:EN 12311-14±2 %
  Brottöjning MD:EN 12311-14±2 %
  Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1700±20% N/50 mm
  Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1500±20% N/50 mm
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
  Flexibilitet:EN 1109-20 °C
  Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1260±20% N
  Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1260±20% N
  Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
  Isola Isossteel ska monteras på fasta trätak av råspont eller annat skivmaterial. Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Infästning kan utföras med spikning genom båda lagren, vi rekommenderar i första hand dold infästning. Vid taklutning under 14° ska alltid dold infästning utföras. Vid dold infästning ska läkt monteras i direkt anslutning. Dold infästning utförs med spikning, förslagsvis varmförzinkad pappspik minst 2,5x25 mm. eller med klammer i det undre lagret. Klammer skall vara korrosionsskyddad eller rostfri motsvarande Rapid 140/10, klamring skall utföras i dubbla rader. Vid plåttak skall infästningsraderna vid synlig infästning med pappspik förseglas genom montering av Isola Underlagstejp. Tvärgående skarvar skall klistras med Isola Isoklister eller Isola Takfogmassa. Dessa produkter används även vid anslutningar till fotplåtsbeslag och övriga genomföringar. Vid monteringstemperaturer som understiger +5°C bör skarvar/överlägg försiktigt värmas för att säkerställa en optimal sammanklistring. Ska taket stå otäckt en längre tid rekommenderar vi att montera Isola Butylband under ströläkt för att förstärka tätheten runt spikpunkter då yttre påverkan och rörelser i läkt kan uppstå.