Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Robust och säker med mycket hög dräneringskapacitet för tunnlar, husgrunder och golv/däck under marknivå.
Visa mer

Platon P20 dräneringsmatta

FINFO nr: 4683674
Varunr: 404007
Dräneringsmatta för konstruktioner i mark
  • Hög dräneringskapacitet
  • Tål höga belastningar
  • Löser grundvattenproblem
  • 30 års produktgaranti
  • Tillverkat i Norge
Robust och säker med mycket hög dräneringskapacitet för tunnlar, husgrunder och golv/däck under marknivå.
Visa mer

Användningsområde

Används som dräneringsmatta i samband med grundarbeten, som dräneringsskikt i tunnlar och däck under marknivå som skydd mot inträngande grundvatten.

Produktinformation

Byggvarubedömningen:Registrerad
Bredd:1,36 m
Knopphöjd:20 mm
Längd:2,18 m
Material:Polyetylen
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1NPD*
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 1931550 ± 25 % m
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring:EN 1931Pass m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-2530 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-2500 N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-2≥ 15 %
Brottöjning CMD:EN 12311-2≥ 15 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1350 N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1350 N
Fläkhållfasthet:EN 12317-235 N
Motstånd mot slag, wverktyg = 500 g (metod A):EN 126910,8 m
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm:EN 12730Pass at 20 kg kg
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Vattentäthet efter åldring:EN 1928Pass
Vattentäthet efter kemisk exponering:EN 1928Pass
\*NPD: No Performancer Declared
Monteras med knopparna mot den underliggande konstruktionen och fästs med Platon P20-plugg. Mattan kan enkelt anpassas och skäras till med kniv. Om skarvarna mellan mattorna inte ska förseglas läggs de med knopp-rads överlappning. Om försegling krävs läggs mattorna med två raders överlappning och förses med Platon Fogband. Fogbandet placeras över det släta området mellan de två knopp-raderna och dras ända ut i hörnen så att läckagevägar undviks.