Kapillärbrytande fuktspärrsremsa som används mot uppstigande markfukt under väggar

Isola Murfolie är en stark folieremsa producerad av recirkulerad “återanvänd” polyetylen.Den hindrar även uppkommande radongas.

Isola Murfolie

400 mm 25 m

FINFO nr: 7616682

Varunummer: 551225

fuktspärr under innerväggar i Platon Golv

 • Säkert fuktskydd
 • Enkel montering
 • Recirkulerat material
 • Klarar stora belastningar

  Kapillärbrytande fuktspärrsremsa som används mot uppstigande markfukt under väggar

  Isola Murfolie är en stark folieremsa producerad av recirkulerad “återanvänd” polyetylen.Den hindrar även uppkommande radongas.


  Användningsområde

  Kan används både till vertikala och horisontala konstruktioner, som skiljeskikt mellan fuktkänsliga organiska material och fuktig betong/murverk. Isola Murfolie hindrar kapillärtransport och fungerar också som radonspärr.

  Produktinformation

  Bredd:400 mm
  Längd:25 m
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
  Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
  Flexibilitet:EN 495-5-25 °C
  Motståndspåverkan:EN 12691NPD*
  Resistens mot kemisk påverkan:EN 1847Godkänd
  Vattentäthet:EN 1931Godkänd
  Vattentäthet efter åldring:EN 1931Godkänd
  Före utläggning ska underlaget vara rengjort samt att skarpa vassa kanter och ojämnheter justerats så att folien inte perforeras. Murfolien läggs med överlapp på minst 10 cm som tätas med Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband. Vid tätning av hörn, rörgenomföringar används även här Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband

  Produktöversikt

  400 mm