Ångbroms i tre skikt med lågt ångmotstånd
Visa mer

Isola Sd4 Ångbroms

FINFO nr: 7313022

Varunummer: 537098

Ångspärr för tak och vägg

 • Stark och robust
 • Sd-värde på 4 m
 • Luft- och vattentät
 • Våningshögt format
 • Alkalibeständig

  Ångbroms i tre skikt med lågt ångmotstånd
  Visa mer

  Användningsområde

  Används för luft- och ångtätning på insidan av isolerade vägg- och takkonstruktioner. Lämpliga användningsområden är fritidshus som står ouppvärmda under vintern och där det finns risk för kondens sommartid. Ångspärren kan användas vid både nybyggnation och renovering, men ska inte användas i byggnader eller konstruktioner med hög fuktbelastning.

  Produktinformation

  Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-2NPD %
  Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-2>190 N/50 mm
  Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-2>270 N/50 mm
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
  Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligIngen
  Fläkhållfasthet:EN 12317-2NPD N
  Rivstyrka, tvärriktning:EN 12311-2>170 N
  Rivstyrka, längdriktning:EN 12311-2>170 N
  Vattentäthet:EN 1928 (A)Godkänd
  Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 19314 (- 2, +3) m
  Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring:EN 1931Godkjent m
  Monteras direkt på regelverket eller på den varma sidan av den isolerade takkonstruktionen. På både vägg och tak monteras vindspärren med klämläkt. Till fogar, genomföringar och försegling av andra byggnadsmaterial används dammspärrstejp, rörmanschetter samt tejp- och fästmedel för murbruk och betong.