Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Filtbelagd, modern underlagsduk med polyesterstam impregnerad och belagd med bitumen för fasta trätak.

Baros YEP 550 är uppbyggd har en polyesterstomme som belagts på båda sidor med bitumen och PP-filt. Baros YEP 550 uppfyller kraven enligt AMA Hus, JSB, UD2 vattenavledande skikt av duk på träunderlag. Baros YEP 550 har en öppentid på 2 mån.

Baros YEP 550

FINFO nr: 6399247
Varunr: 525056
Asfaltbaserad underlagsduk med dubbla klisterkanter
  • Bra skarvtäthet genom dubbla klisterkanter.
  • Funktionell underlagsduk med stark polyesterstomme
  • Ned till 6 graders taklutning
  • Låg vikt
  • Snabb montering
Filtbelagd, modern underlagsduk med polyesterstam impregnerad och belagd med bitumen för fasta trätak.

Baros YEP 550 är uppbyggd har en polyesterstomme som belagts på båda sidor med bitumen och PP-filt. Baros YEP 550 uppfyller kraven enligt AMA Hus, JSB, UD2 vattenavledande skikt av duk på träunderlag. Baros YEP 550 har en öppentid på 2 mån.

Användningsområde

Baros YEP 550 är en underlagsduk för montering under självklistrande tätskikt, takshingel, samt läktade

konstruktioner med betongtakpannor och takplåt.

Baros YEP 550 kan användas ned till 6° taklutning och har fri exponering i 2 månader. Generellt rekommenderar vi dock alltid att montera primärtäckningen så snabbt som möjligt. Produkten skall inte användas under svetsade tätskikt.

Produktinformation

Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1700±20% N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1500±20% N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-14±2 %
Brottöjning CMD:EN 12311-14±2 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1260±20% N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1260±20% N
Flexibilitet:EN 1109-20 °C
Material:Asfalt
Baros YEP 550 ska monteras på fasta trätak av råspont eller skivmaterial. Montering ska utföras enligt monteringsanvisning. Infästning kan utföras med spik eller klammer i dold infästning. Tvärgående skarvar skall klistras med Isola Isoklister eller Isola Takfogmassa och spikas. Dessa produkter används även vid anslutningar till fotplåtsbeslag och övriga genomföringar. Vid monteringstemperaturer under +5°C bör skarvar/överlägg försiktigt värmas för att säkerställa en optimal sammanklistring. Baros YEP 550 har en redovisad öppentid på 2 månader. Generellt rekommenderar vi dock alltid att montera primärtäckningen så snabbt som möjligt. Ska taket stå otäckt en längre ska ströläkt monteras för vindlast, vi rekommenderar då även att montera Isola Butylband under ströläkt för att förstärka tätheten runt spikpunkter.