Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Fuktsäkert undertak med självhäftande överlappning, kondensfilt och Tyvek®-membran.
Visa mer

Ty­vek Pro Xtra un­der­tak

FINFO nr: 6525832
Varunummer: 564168
Diffusionsöppet undertak för lutande tak med fall på > 10°
  • Kondensfilt - fuktopptak 0,7 kg/m2
  • Gjennomtrampsikker
  • Garanti 30 år som del av system
  • SINTEF TG for produkt og system
Fuktsäkert undertak med självhäftande överlappning, kondensfilt och Tyvek®-membran.
Visa mer

Användningsområde

Används som kombinerat undertak och vindspärr i isolerade, delvis isolerade och oisolerade takkonstruktioner med fall och utvändiga takrännor. Undertaket läggs direkt på taksparrarna och är godkänt för ned till 10 graders takvinkel. Pro Xtra lämpar sig väl för både nybyggnation och renovering.

Produktinformation

Bredd:1,5 m
Längd:25 m
Material:Asfalt
Tillåten takvinkel:10 °
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN ISO 12572 (C)0,03 (min 0,01, max 0,05 m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1500 (min 415, max 585) N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1500 (min 425, max 575) N/50 mm
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning:EN 12311-190 %
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning:EN 12311-190 %
Brottöjning MD:EN 12311-115 (min 10, max 20) %
Brottöjning CMD:EN 12311-121 (min 16, max 26) %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-190 %
Brottöjning efter åldring CMD:EN 12311-190 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1500 (min 380, max 620) N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1475 (min 375, max 575) N
Flexibilitet:EN 1109-40 °C
Vattentäthet efter åldring:EN 1928 (A)W1
Undertaket har självhäftande överlappningar och ska monteras horisontellt tvärs över taksparrarna. För genomföringar, reparationer och försegling av andra byggnadsmaterial används takmanschetter, undertaks-tejp och butylband.