Traditionell, funktionell och värmetålig underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande och svetsbara tätskikt på tak.
Visa mer

Isola Isobas YAM 2000

FINFO nr: 5376310

Varunummer: 524023

Underlagstäckning för tätskikt på trätak

 • Mindre antal längsgående skarvvåder på taket
 • Värmetålig och mindre känslig för temperaturväxlingar
 • Klisterkant för tätare skarvar
 • Producerad för vårt nordiska klimat

  Traditionell, funktionell och värmetålig underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande och svetsbara tätskikt på tak.
  Visa mer

  Användningsområde

  Isola Isobas ska användas på fasta trätak under självklistrande tätskikt, (inte läktade tak). Genom att Isobas är mycket värmetålig och formstabil används den också under svetsbara tätskiktsmattor.

  Produktinformation

  Bredd:1 m
  Längd:10,5 m
  Material:Asfalt
  Vikt (pr enhet):21 kg
  Vikt pr. m2:2 kg
  Brottöjning CMD:EN 12311-12,5 ± 0,5 %
  Brottöjning MD:EN 12311-12,5 ± 0,5 %
  Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1650±20% N/50 mm
  Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1450±20% N/50 mm
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
  Flexibilitet:EN 1109-10 °C
  Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-150 ± 15% N
  Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-150 ± 15% N
  Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
  Isobas ska monteras på trätak (råspont, plywood osv.). Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Produkten kan monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal täckning skärs upp och spikas jämt. Isola Isoklister skall alltid användas i tvärskarvar och Isola takfogmassa vid detaljer. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm.