Miljövänlig, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.
Visa mer

Sveiseoverlag SEP 5200

Svart

FINFO nr: 6593350

Varunummer: 515113

Exponerad tätskiktsmatta

 • Överlag i tvålagsteckning - klarar mycket stora mekaniska belastningar
 • Helsvetsas till Isola Kraftunderlag
 • Brandkl. Broof(t2) på alla underlag
 • Tätskiktsklass TKY-A/B-1234
 • Producerad för vårt nordiska klimat

  Miljövänlig, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.
  Visa mer

  Användningsområde

  Isola Sveiseoverlag SEP 5200 används som andra lager i tvålagstäckningar till låglutande och branta tak. Tätskiktet helsvetsas till underliggande tätskikt (Isola Kraftunderlag), och de två lagren bildar ett kraftigt homogent skikt. Kan användas både till nyproduktion och renovering. Vid renovering/ omtäckning kan tätskiktet svetsas direkt till befintligt asfaltbaserat tätskikt om det fortsatt har en bra mekanisk förankring. Lösningen kan med fördel användas i nyproduktion när det är stor aktivitet på taket under själva byggperioden. Första lagret monteras tidigt i byggperioden och fungerar som byggperiodstätning och ger ett tätttak utan risk för läckage. Andra lagret (Sveiseoverlag) helsvetsas sen till underlaget i slutet av byggperioden.

  Produktinformation

  Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-5Froof*
  Brottöjning CMD:EN: 12311:150 ± 10 %
  Brottöjning MD:EN: 12311:145 ± 10 %
  Draghållfasthet, längdriktning:EN-12311-1840 ± 150 N/50 mm
  Draghållfasthet, tvärriktning:EN-12311-1650 ± 30 N/50 mm
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
  Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
  Flexibilitet:EN:1109-1-20 °C
  Fläkningshållfasthet i skarvar:EN-12316-1NPD** N/50 mm
  Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-11100 mm at 90 °C
  Köldflexibilitet efter åldring:EN: 1109-1NPD** °C
  Punktering, Statisk belastning, metod A:EN-1273020 kg
  Punktering, slag, metod A:EN-126911250 ≥ 800 mm
  Rivstyrka, tvärriktning:EN-12310-1330 ± 30 N
  Rivstyrka, längdriktning:EN-12310-1300 ± 30 N
  Skjuvhållfasthet i fogen:EN-12317-1NPD** N/50 mm
  Vattentäthet:EN-1928Godkänd
  Färg:Svart
  Längd:7 m
  Material:SBS asfalt med polyesterstamme
  Overflate:Skiferstrø
  Tjocklek:4,3 mm
  Vikt (pr enhet):36,5 kg
  Vikt pr. m2:5,2 kg
  Isola Sveiseoverlag ska helsvetsas till Isola Kraftunderlag som är mekaniskt infäst. Isola Sveiseoverlag ska läggas med förskjutna skarvar till Isola Kraftunderlag. Se egen monteringsanvisning

  Produktöversikt

  Svart

  • Färg: Svart

  Skiffergrå

  • Färg: Skiffergrå

  Tillbehör