Miljövänlig, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.

Sveisemembran har en kraftig stomme av polyesterfilt som är impregnerad och belagd med SBS elastomerasfalt. Produkten har en 10 cm svetsbar skarvskant och överytan är täckt med fin sand. Undersidan har ett extra tjockt asfaltlager som säkrar optimal vidhäftning till primat underlag.

Iso­la Svei­se­mem­bran YEP 5900

FINFO nr: 6593353

Varunummer: 530325

Enlagstäckande asfaltbaserat membran

  • Starkt membran som tål vattentryck
  • Helsvetsas till primat underlag
  • Producerad för nordiskt klimat
  • 15 års garanti, SINTEF TG 2452, EPD
  • Norskprodusert, BREEAM poeng

Miljövänlig, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.

Sveisemembran har en kraftig stomme av polyesterfilt som är impregnerad och belagd med SBS elastomerasfalt. Produkten har en 10 cm svetsbar skarvskant och överytan är täckt med fin sand. Undersidan har ett extra tjockt asfaltlager som säkrar optimal vidhäftning till primat underlag.


Användningsområde

Isola Sveisemembran används som inbyggt tätskikt i konstruktioner där behovet är en fast förbindelse i hela ytan mellan membran och underlag. Aktuella konstruktioner är gårdsbjälklag, terrasser, balkonger, gröna tak, parkeringsdäck, tunnlar, kulvertar mm. Rätt monterad tål produkten stående vatten under högt tryck. Membranet övertäcks med olika material varav de vanligaste är sand, grus, singel, markplattor eller jord i gröna tak.

Produktinformation

Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-5Froof*
Brottöjning CMD:EN: 12311:140 ± 10 %
Brottöjning MD:EN: 12311:140 ± 10 %
Draghållfasthet, längdriktning:EN-12311-1875 ± 20% N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN-12311-1875 ± 20% N/50 mm
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-1110NPD* mm at 90 °C
Rivstyrka, tvärriktning:EN-12310-1450 ± 25% N
Rivstyrka, längdriktning:EN-12310-1450 ± 25% N
Vattentäthet:EN-1928Godkänd
Bredd:1 m
Längd:7 m
Material:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Finkornet spesialsand
Tjocklek:4,7 mm
Vikt (pr enhet):41,6 kg
Vikt pr. m2:5,9 kg
Isola Sveisemembran ska helsvetsas mot primat underlag. Se monteringsanvisning