Norskproducerad takshingel med folieavrivning
Visa mer

Ba­ros Taks­hing­el

:

Varunummer: 509113

Taktäckning för lutande tak med ner till 15° takvinkel

  • Utvecklat för nordiskt klimat
  • Låg vikt – lätt att frakta
  • Lämplig för mindre byggnader
  • Tillverkad i Norge

Norskproducerad takshingel med folieavrivning
Visa mer

Användningsområde

Används på kalla och luftade takkonstruktioner med en takvinkel på ner till 18°. Vid en takvinkel på 15° till 18° används Isola Isokraft underlagstäckning. Rekommendationen är att inte lägga Baros Takshingel direkt på tak med gammalt takshingel, även om den skulle ha samma mönster och bygghöjd. Detta av hänsyn till vidhäftning och täthet.

Produktinformation

Bredd:1 m
Bygghöjd:134 mm
Färg:Svart
Höjd:318 mm
Innhold pr. pakke:2,95 m2
Material:Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen
Tillåten takvinkel:15 °
Tjocklek:3 mm
Täckningsområde:0,134 m²
Vikt pr. m2:7,65 kg
Motstand mot UV:Godkjent
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-1Broof (t2)
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):CEN/TS 1187-2E
Draghållfasthet, längdriktning:EN-544750 ±150 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN-544600 ± 150 N/50 mm
Rivstyrka, tvärriktning:EN-544600 ± 150 N
Beständighet mot mekanisk motstånd:EN 1297Godkänd
Vidhäftning av granulater:EN-5441,3 kg
Dimensionsstabilitet (mm):EN 544± 3 mm
Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-544˂ 2 mm at 90 °C
Vattenupptagning:EN-544˂ 1 %
Vattentäthet/Bitumeninnehåll:EN-5441300 g/m²
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga (Notat 1 og 2)
Monteras på solitt underlag av spontad råspont, OSB-skivor, kryssfanér eller liknande. Folien på baksidan ska rivas av. Vid temperaturer under +5 °C måste limfälten förvärmas. För att undvika olika färgnyanser ska takshingel från samma produktionssida användas på en taksida.