Norskproducerad takshingel med folieavrivning
Visa mer

Baros Takshingel

Varunummer: 509113

Taktäckning för lutande tak med ner till 15° takvinkel

 • Utvecklat för nordiskt klimat
 • Låg vikt – lätt att frakta
 • Lämplig för mindre byggnader
 • Tillverkad i Norge

  Norskproducerad takshingel med folieavrivning
  Visa mer

  Användningsområde

  Används på kalla och luftade takkonstruktioner med en takvinkel på ner till 18°. Vid en takvinkel på 15° till 18° används Isola Isokraft underlagstäckning. Rekommendationen är att inte lägga Baros Takshingel direkt på tak med gammalt takshingel, även om den skulle ha samma mönster och bygghöjd. Detta av hänsyn till vidhäftning och täthet.

  Produktinformation

  Bredd:1 m
  Bygghöjd:134 mm
  Färg:Svart
  Höjd:318 mm
  Innhold pr. pakke:2,95 m2
  Material:Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen
  Tillåten takvinkel:15 °
  Tjocklek:3 mm
  Täckningsområde:0,134 m²
  Vikt pr. m2:7,65 kg
  Beständighet mot mekanisk motstånd:EN 1297Godkänd
  Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-1Broof (t2)
  Dimensionsstabilitet (mm):EN 544± 3 mm
  Draghållfasthet, längdriktning:EN-544750 ±150 N/50 mm
  Draghållfasthet, tvärriktning:EN-544600 ± 150 N/50 mm
  Euroklass brandklassning (EN 13501-01):CEN/TS 1187-2E
  Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga (Notat 1 og 2)
  Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-544˂ 2 mm at 90 °C
  Motstand mot UV:Godkjent
  Rivstyrka, tvärriktning:EN-544600 ± 150 N
  Vattentäthet/Bitumeninnehåll:NS-EN-5441300 g/m²
  Vattenupptagning:EN-544˂ 1 %
  Vidhäftning av granulater:EN-5441,3 kg
  Monteras på solitt underlag av spontad råspont, OSB-skivor, kryssfanér eller liknande. Folien på baksidan ska rivas av. Vid temperaturer under +5 °C måste limfälten förvärmas. För att undvika olika färgnyanser ska takshingel från samma produktionssida användas på en taksida.