Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Ångbroms i tre skikt med lågt ångmotstånd
Visa mer

Iso­la Sd4 Ång­broms

FINFO nr: 7313022
Varunummer: 537098
Ångspärr för tak och vägg
  • Stark och robust
  • Sd-värde på 4 m
  • Luft- och vattentät
  • Våningshögt format
  • Alkalibeständig
Ångbroms i tre skikt med lågt ångmotstånd
Visa mer

Användningsområde

Används för luft- och ångtätning på insidan av isolerade vägg- och takkonstruktioner. Lämpliga användningsområden är fritidshus som står ouppvärmda under vintern och där det finns risk för kondens sommartid. Ångspärren kan användas vid både nybyggnation och renovering, men ska inte användas i byggnader eller konstruktioner med hög fuktbelastning.

Produktinformation

Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Vattentäthet:EN 1928 (A)Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 19314 (- 2, +3) m
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring:EN 1931Godkjent m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-2>190 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-2>270 N/50 mm
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-2NPD %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12311-2>170 N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12311-2>170 N
Fläkhållfasthet:EN 12317-2NPD
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligIngen
Monteras direkt på regelverket eller på den varma sidan av den isolerade takkonstruktionen. På både vägg och tak monteras vindspärren med klämläkt. Till fogar, genomföringar och försegling av andra byggnadsmaterial används dammspärrstejp, rörmanschetter samt tejp- och fästmedel för murbruk och betong.