Tillbehör till Isola asfalttakbeläggningar

Bitumenbaserad fogmassa för reparationer, detaljer och genomföringar.

Isola Fogmassa

FINFO nr: 4526789

Varunummer: 546150

Lim och tätning av asfalttakbeläggningar och shingel

 • God vidhäftnings- och tätningsförmåga
 • Flexibel
 • Underhållsfri
 • Lång livslängd

  Tillbehör till Isola asfalttakbeläggningar

  Bitumenbaserad fogmassa för reparationer, detaljer och genomföringar.


  Användningsområde

  Används vid montering av detaljer runt Isola taktäckningsprodukter, takshingel, takfotsbeslag och vid genomföringar. Kan även användas till småreparationer av asfaltbaserade takbeläggningar.

  Produktinformation

  Diamter:48 mm
  Längd:220 mm
  Material:Bitumen
  Volum:310 ml
  En patron räcker till ca 10–12 m fogsträng (normalförbrukning)