Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
För kontroll av funktionen hos Ventilerad Platon.

Rökflaska for kontroll av luftstrømmer ved bruk av Platon Ventilert Gulv. Produktet inneholder et finfordelt pulver av kalk og silika. Sammensetningen er fremstilt for å være skånsomt if.t helse og miljø, men bør ikke innåndes da pulveret er finfordelt

Rökflaska

FINFO nr: 6914862
Varunr: 414818
För kontroll av Ventilerad Platon
  • Enkel å bruke
  • Nedbrytbar i naturen
  • Inte brandfarlig eller oxiderande
För kontroll av funktionen hos Ventilerad Platon.

Rökflaska for kontroll av luftstrømmer ved bruk av Platon Ventilert Gulv. Produktet inneholder et finfordelt pulver av kalk og silika. Sammensetningen er fremstilt for å være skånsomt if.t helse og miljø, men bør ikke innåndes da pulveret er finfordelt

Användningsområde

Platon Rökflaska används för att kontrollera funktionen av mekaniskt ventilerat Platongolv under och efter monteringen. Läs på flaskan för korrekt användning.

Produktinformation

Skaka rökflaskan så att pulvret blandar sig. Skär av den smala toppen på flaskans pip. Kontrollera att ventilationen är i drift till Platongolvet. Kontrollera att rök sugs ner vid alla intagsöppningar enl. dimensioneringsritning. Rikta öppningen lite snett uppåt och tryck ihop flaskan på mitten för att få ut rök. Vid korrekt utförande skall en tunn vit röksträng ses sugas ner vid intaget. Var noga med att hålla flaska mycket nära luftintaget, (det skall inte puffas ut ett rökmoln!) Kontrollera att inga läckage förekommer som suger ner luft på felaktiga ställen, dvs. där Platonmattan är stängd/tätad med Platon Fogband. Kontrollera särskilt tätheten vid Platon Ventilationsstos samt vid dörröppningar.