Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Filtrere søk

Kategorier

Radonskydd
Grundmursmatta
Dräneringsmatta
Geotextil
Byggkemiska produkter

Grund

Platon är varunamnet för originalet av luftspaltsbildande fuktskydd till grundmurar och torvtak. I mer än 50 år har systemet löst och förebyggt fuktproblem i grunder, och bidragit till en bättre och sundare inomhusmiljö i både småhus och större offentliga lokaler. Här redovisas en översikt på grundmursmattor, dräneringsplattor, fuktskydd och radonskydd som gör det enklare att bygga fuktsäkra och radonsäkra grundkonstruktioner.